ЗПНВІФ "Портфель фармацевтичний"

Свідоцтво ДКЦПФР про внесення ЗПНВІФ "Портфель фармацевтичний" до ЄДРІСІ

Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску інвестсертифікатів ЗПНВІФ "Портфель фармацевтичний"

Аудиторський висновок та фінансова звітність фонду за 2021 рік

 

Відомості про компанію з управління активами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", код за ЄДРПОУ 32713118, місцезнаходження: 79037  місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 212. Номер телефону, факсу 032 2448422, 032 2448423.

Дата державної реєстрації:  08.12.2003 р. Номер і дата прийняття  рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): № 421  23.05.2012р

 

Відомості про аудитора
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Галичина-Аудитсервіс»; ЄДРПОУ: 22599983;
Включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів у Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» 14.12.2018 р. за № 0804.
Місцезнаходження: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 5/37

 

Відомості про депозитарну установу
Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК", код за ЄДРПОУ 09807862; Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, видана НКЦПФР, строк дії з 12.10.2013 року - необмежений; Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78

 

Відомості про торговця цінними паперами
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.