АТ ЗНВКІФ «Олдермен»

Свідоцтво НКЦПФР про внесення АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН" до ЄДРІСІ

Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску акцій АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН"

Інформація НКЦПФР про внесення АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН" до реєстру фінансових установ

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН"

 

Фонд обслуговують:

Відомості про компанію з управління активами
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", код за ЄДРПОУ 32713118, місцезнаходження: 79037  місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 212. Номер телефону, факсу 032 2448422, 032 2448423.

Дата державної реєстрації:  08.12.2003 р. Номер і дата прийняття  рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): № 421  23.05.2012р

Відомості про аудитора
Аудиторська фірма - Господарське товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит»; ЄДРПОУ: 20833340;
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 0541 дата видачі 26.01.2001р.
Місцезнаходження: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7,офіс 11а

Відомості про депозитарну установу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ", код за ЄДРПОУ 36301402, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86 П, офіс 320. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): 2316 від 10.10.2013 р.

Відомості про незалежного оцінювача майна
АТ ЗНВКІФ "ОЛДЕРМЕН" не користується послугами незалежного оцінювача майна

Відомості про торговця цінними паперами
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.